Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı...

Tok,
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı.
Yemek yeme isteği ve ihtiyacı duymayan, yemek yemiş olan (kimse). 

Tok' un yörelerimize göre halk dilindeki diğer anlamları:
Sık ve kalın dokunmuş (kumaş).
Kalın ve gür (ses).
Sevgi, sevecenlik, başarı, para, mal vb. şeyleri elde etmiş ve bunlara kavuşmuş olan.
Tasma, halta, boyuna geçirilen zincir.
Yemliklere hayvanı bağlamak için takılan demir halka.
Olgunlaşmamış tahıl tanesi.
Sabanı oka bağlayan ağaç.
Aşık kemiğinin çıkıntılı yanı.
Üstüne altın dikilmiş kısa gerdanlık.
Sabanın uç demirini tahta bölümüne bağlayan demir bilezik.
Koyu.
Tavuk.
Kalın.
Kibirli, burnu büyük.
Sıkı, sağlam.
Bir çocuk oyunu.
Bir kumaş türü.
Sık ve kalınca dokunmuş kumaş.
Jokeylerin giydiği kenarsız başlık.
Cokeylerin giydiği bir tür başlık.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ