Yaygın söz, haber...

Şayi,
Arapça şayi, (ﺷﺎﻳﻊ).
Şayia.
Eski dilde, şayia.
Duyumlar; duyulma, yayılma.
Yaygın söz, haber.
Arapça, şayi sözcüğü; yayılmak, ortak olmak anlamındaki şuyu kelimesinden türetilmiştir.
Herkesçe duyulmuş, yayılmış, bilinmiş, halkın diline düşmüş.
Bir şeyin her noktasıyle ilgisi bulunan (hisse, pay).
Ortaklar arasında taksim olunmamış müşterek hisse.

Eski dilde, şayia, (ﺷﺎﻳﻌﻪ).
Yaygın, yayılmış (söz veya haber).
Herkesçe bilinen.
Duyulmuş, işitilmiş, şuyu bulmuş, herkesçe bilinmiş.
Ortaklar arasında taksim olunmamış müşterek hisse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ