Ustalık, hüner, uzmanlık...

Marifet,
Ustalık, hüner,
Uzmanlık.
Arapça: marifet.
Arapça, irfan; bilmek' ten marifet.
Ustalık, hüner, uzmanlık,
Üstadlık.
Sanat.
Bilim, bilgi.
İlim, hüner, tanıma.
Bilme.
Ustalık, beceri.
İş yapma hususundaki ustalık, beceriklilik, hüner, maharet.
İlim ve fenlerle tahsil olunan malumat.
İrfan kazanmak.

Marifet sözcüğünün  başka anlamları;
Aracı, ikinci el.
Uygun olmayan, hoşa gitmeyen, can sıkıcı iş veya davranış.
Tasavvufta, kalbin sezgi yoluyla elde ettiği duyu üstü bilgi.
Uygun olmayan, hoşa gitmeyen, can sıkıcı iş veya davranış.
Bilme.
Avarif.
Allah'ı tanımanın meydana getirdiği nur, ışık.
Allah'ı bilme ve tanıma.
Varlıkları tefekkür, keşif ve ilham yoluyle kavrama, gerçeği bilme, irfan.
Tuhaflık, garib hareket.
Vasıta, tavassut.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ