Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı ...

Maliyet,
Maliyyet.
Kıymet.
Malolma değeri.
İngilizce: cost
Arapça maliyyet, maliyet (ﻣﺎﻟﻴّﺖ).
Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı.
Bir malın üretilebilmesi için gerekli olan girdilere yapılan ödemelerin toplamı.
Üretimde bir mal veya hizmet elde etmek için işletmenin sağlamış olduğu girdiler karşılığında yaptığı ödemeler.
Bir şeyin malolma değeri, üretilen bir mal için iş gücü, para vb. harcanan değerlerin bütünü.
Alış fiyatı ile birlikte taşıma ile işçilik ücretleri, vergi gibi masrafların hepsi.
Bir şeyin fiyatı, bedel.
Elde edilen ürünün, meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malların ve unsurların parasal ifadesi.

Maliyeti olan, değerli.
Bir şeyin fiyatı, bedel.
Elde edilen ürünün, meydana gelmesi ve pazarlanabilmesi için kullanılan ara malların ve unsurların parasal ifadesi.
Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı.
Bir malın çeşitli üretim ve dağıtım dönemlerinde, o döneme kadar yapılmış olan harcamaların bütünü, doğal fiyat, normal fiyat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ