Topun içini silmekte kullanılan, ucu fırçalı çubuk...

Tomar,
Tomari,
Tumar,
Arapça tumar (تمائم).
Yunanca: tomari.
İngilizce: scroll.
Topların içini silmek için kullanılan ucu fırçalı çubuk.
Topun içini silmekte kullanılan, ucu fırçalı çubuk.

Tomar sözcüğünün yörelere göre diğer anlamları;
Dürülüp yuvarlak yapılmış şey, tomar.
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri ya da kağıt.
Sarılarak silindir biçimi verilmiş kağıt.
Boru şeklinde bükülmüş deri kağıt vb.
Yığın, deste, küme.
Arşivcilikte hacimli bir belge bütününün sicimle bağlanmış şekli.
Yastık ya da minder üzerine gerilen kalın kumaş.
Kaba, parlak tüylü köpek.
Emmebasma tulumba gövdesi.
Bir tutam.
Üzeri yazılı papirüs, paşömen ya da kağıtların, genellikle bir sopaya sarılmasından oluşan kitap.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ