Seslenmek ve dikkati çekmek için özellikle Rumeli'de kullanılan bir söz...

Abe,
Abe ünlem, 
Halk ağzında Abe;
Seslenmek ve dikkati çekmek için özellikle Rumeli' de kullanılan bir söz.
Abe, Rumeli' de kullanılan bir seslenme sözü.
Teklifsiz konuşmada seslenme ve dikkati çekme ünlemi.
Teklifsiz konuşmada, bilhassa Rumeli ağızlarında seslenmek ve dikkati çekmek için kullanılan hitap sözü, ey, hey.

Abe sözcüüğünün başka anlamları;
Ağabey.
Ağabey, büyük kardeş
Abe
Abadan yapılmış ceket.
Şaşma ve korku ünlemi.
Ağabey, kayınbirader

İşaret, alamet.
Cemaat, topluluk.
Kıymet. 
Ehemmiyet. 
Meta.
Haya etmek. 
Arlanmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ