Savrulmuş tahılın başaklı kısmı...

Kasar,
Savrulmuş tahılın başaklı kısmı.
Halk Ağzında Hatay, Dörtyol, Adana, Tarsus yörelerinde kasar denir.
Harmandan sonra toprakta kalan ve yeniden biten samanlı tane.

Kasar sözcüğünün diğer anlamları;
Argoda oyunda açık göz, kurnaz olan kimse.
Ruhsal güç, moral.
İri.
Kez, kere.
Tetanos.
Hatır, gönül.
Kumaşı beyazlatma, ağartma işi.
Bezi beyazlatmakta kullanılan madde, kireç kaymağı.
Kirli giysilerin küllü suyla yıkanması.
Kireçkaymağı vb. ağartıcı özelliği olan boya.
Giysileri ve dokuma ipliklerini ağartmak için kireçkaymağına yatırma işlemi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ