Savaş...

Kıtal,
Cenk,
Harb,
Muharebe.
Mukatele.
Kavga, mücadele,
Vuruşma, savaş.
Cidal,
Savaş,
İngilizce: war,
Fransızca: guerre,
Almanca: krieg
Arapça: kıtal.
Arapça kıtal; öldürmek anlamındaki katl kelimesinden türetilmiştir.
Birbirini öldürme, boğazlaşma, vuruşma.

Vuruşma, birbirini öldürme.
Vuruşma, cenk, savaş, birbirini öldürme.
Öldüresiye yapılan karşılıklı harp.
Uğraşma, kavga, mücadele.
Kavga, muharebe, mücadele, harp, mukatele.

Devletler arasında cereyan eden silahlı çarpışma, cenk, harp, muharebe.
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal.
Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.
Bir toplumun başka bir topluma, isteğini benimsetme amacıyla tüm olanakları ve güçleriyle yaptıkları düzenli saldırı.
İki ya da daha çok devletlerin, istediklerini kabul ettirmek ya da başkasının isteklerine boyun eğmemek amacıyla, birbiriyle diplomatik ilişkilerini keserek silahlı güçlerle vuruşmaları.

Kıtal kelimesinin yörelere göre başka anlamları:
Yemiş toplamaya yarayan ucu torbalı çatal değnek,
Toy kuşunun erkeği.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ