Osmanlılarda Şeyhülislam tarafından verilebilen şeri hüküm veya karar...

Fetva,
Arapça fetva ( ﻓﺘﻮﺍ– ﻓﺘﻮﻯ).
Osmanlılarda Şeyhülislam tarafından verilebilen şeri hüküm veya karar.
İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinsel hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan ve yetkili orunca çıkarılan belge.
Bir mesele hakkında şeriatın hükmünü anlamak için sorulan soruya müftü tarafından muhatap zikredilmeden verilen cevap, sorunun şer' i cevabı.
Yapılan veya yapılacak bir şeyi tasdik etme, müsaade, izin.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ