Onay, onaylama...

İcazet,
Arapça: icazet.
Cevaz.
Arapça, caiz olmak, müsamaha edilmek anlamındaki cevaz kelimesinden türetilmiştir.
İzin, müsaade, ruhsat.
Eski dilde icazet,
Onay, onaylama.
İcazetname.
Müsaade.
Şehadetname.
Diploma, yetki belgesi.
"Olur" demek.
Destur vermek.
İlmi ehliyet.
Reva görmek.
Mezuniyet belgesi, diploma.

Eskiden tahsilini veya bir sanattaki ehliyetini tamamlayan bir kimseye, ders okutacak veya sanatını yapabilecek seviyeye geldiğini göstermek üzere verilen izin kağıdı, bir çeşit diploma, şahadetname.
Bir şeyhin irşat mertebesine gelmiş derviş veya muhiplerinden birine, talipleri irşat edebileceğine dair izin verdiğini gösterir yazılı belge, icazetname.
Taraflardan birinin rızasının alınmasını gerektiren durumlarda o şahıstan sonradan alınan muvafakat.

Çeşitli ilimlerde üstadın (hocanın) talebesine, yetiştiğine dair verdiği belge, diploma.
Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi.
İcazet vermiş olan müderrise muciz denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ