Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse...

Şehit.
Şehitler; Şüheda.
Arapça: şehid.
İngilizce: martyr.
Arapça, şehid sözcüğü; şehit olmak, şahitlik yapmak anlamındaki şehadet kelimesinden türetilmiştir.
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse.
Din yolunda canını veren kimse.
Şahid olan.
Şahidin mübalağası.
Meşhude.
Allah yolunda canını feda eden müslüman.
Hak için hayatını feda ederek ölen.
Allah' ın rızasına eren.
Allah yolunda ve din uğrunda savaşırken ölen kimse.
Vatan, millet, kutsal bir amaç ve görev uğrunda ölen kimse.
Doğal afetlerde ölenler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ