Kemiklerin yuvarlak ucu...

Om,
Kemiklerin yuvarlak ucu.
Halk dilinde, Kalça kemiği.
Halk ağzında; Uyluk kemiği.
Eski Türkçede, om.

Om,
Aum,
Hinduizm' de ve çoğu Hindistan' a özgü bazı başka inanç sistamlerinde tinsel ya da mistik etkisi olduğuna inanılan sözcüklerin (mantra) en kutsalı sayılan hecesi. Sanskrit dilinde birlikte o sesini veren a ve u ünlüleriyle m sesinden oluşur. 

Bu üç ses yeryüzü, gökyüzü ve gök katlarından oluşan üç dünyayı; Brahma, Vişnu ve Şiva'dan oluşan üç büyük Hindu tanrısını; Rig, Yacur ve Şama adlı üç kutsal veda metnini simgeler. Böylece Om hecesi gizemli biçimde bütün evrenin özünü temsil eder. 

Kemiklerin yuvarlak ucu.
Bütün kutsal Hint metinlerinin başında ve sonunda yinelenen mistik hece
Eski Hint düşüncesinde, yaratılışın ve evrenin bütün sırlarını içerdiğine inanılan kutsal hece

Om sözcüğünün başka anlamı:
Alman fizikçisi Georg Ohm’ un adından. 
İçlerinden geçen elektrik akımına karşı cisimlerin gösterdiği direnç ve bu direncin birimi.
Elektrikte iletkenin direnç birimi.
Elektrik direnç birimi (ohm)
Almanca Ohm

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ