Kazanılmış, edinilmiş...

Müktesep,
Mükteseb,
İktisab edilmiş. 
Kazanılmış. 
Elde edilmiş.
Edinilmiş,
Arapça: müktesep(mükteseb).
Kazanmak, edinmek anlamındaki iktisab kelimesinden türetilmiş.
Kazanılmış, elde edilmiş, edinilmiş.

Müktesep hak: 
Kanun yoluyle kazanılmış hak.

Müktesebat:
Bilgi birikimi.
Eski dilde edinilen, kazanılan bilgiler.
Elde edilmiş olanlar.
Kazanılmış olanlar.
Çalışmak suretiyle kazanılmış olanlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ