İyi ile kötüyü ayırt edip değerlendirme duygusu...

Vicdan,
Törel bilinç.
Ahlaksal bilinç.
İngilizce: conscience.
Fransızca: conscience morale,
Almanca: gewissen, 
Latince: conscientia.
Arapça: vicdan. 
İnsanda iyiyi kötüyü ayırt eden, iyilikten huzur, kötülükten azap duymasına yol açan, davranışları hakkında adil bir yargıya iten duygu.

Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.
Kişinin tasarladığı ya da yapmakta olduğu davranışlarının uygun olup olmadığını kestirmesini sağlayan törel değerlerinin dizgeleştirilmiş durumu.
Kişinin tasarladığı ya da yapmakta olduğu davranışlarının uygun olup olmadığını kestirmesini sağlayan törel değerlerinin yer aldığı alan.
İnsanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevi his.

Vicdan sözcüğünün başka anlamları;
Kendinden geçme, dalma.
Bir şeyi bir halde görme, bulma.
Batın ile Hakkı tanımak.
Duyma, duygu.
Zimmet.
İnanç.
Şuur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ