Gerektiğinde kullanılmak için saklanan tahıl, aşlık ...

Zahire,
Aşlık,
Azık.
Erzak.
Tahıl,
Hububat.
Arapça zahire (ﺫﺧﻴﺮﻩ).
Arapça zahire; saklamak anlamındaki zahr sözcüğünden türetilmiş.
Gerektiğinde kullanılmak üzere saklanan hububat, erzak.
Gerektiğinde kullanılmak için saklanan tahıl, aşlık.
Eskiden Osmanlı Döneminde, yiyecek, azık, ambarda saklanan hububata verilen ad.
Anbarda saklanan yiyecek, hububat.

Zahire sözcüğünün başka anlamları:
Dışarı fırlamış olan göz.
Günün yarısında devenin otlamaktan gelmesi.
Öğle vakitleri sıcaklığın çok olduğu vakitler.
Parlak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ