Eski dilde peşin, hemen ödenmesi gereken...

Muaccel,
Arapça muaccel, (ﻣﻌﺠّﻞ).
Arapça muaccel; önce yapmak, süratle yapmak, peşin vermek anlamındaki tacіl sözcüğünden türetilmiştir.
Eski dilde acele olunmuş.
Acele olunmuş, tacil edilmiş, mühletsiz. 
Peşin olarak ödenecek olan, peşin.
Eskiden Osmanlı döneminde peşin, hemen ödenmesi gereken.
Ertelenmeyip öne alınan, sonraya bırakılmamış olan, geciktirilmeyen.
Acele,
İvedi,
Peşin,
Vadesiz,
Karşıtı; Müeccel.

Osmanlı Devleti’nde kiraya verilen devlet ve vakıf mallarının kiralarından veya iltizam suretiyle satılan emlakten peşin olarak alınan para. Taksitle alınanına müeccele denirdi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ