Eski dilde örtü, perde, zar anlamındaki sözcük...

Gışa,
Arapça gışa (ﻏﺸﺎﺀ).
Arapça gişave, örtü, perde, zar, gışa.
Zar, örtü, koruyucu tabaka.
Örtü, perde.
Deri. 
Kabuk.
Zar.
Üst tabaka.
Mahfaza.
Perde.
İnsanın kalp gözünü, basiretini örten nefsani kir.
Zar gibi, zar cinsinden, zar kabilinden, zarımsı.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ