Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan iletken uçlardan artı yüklü olanı...

Anot,
Fransızca anode.
İngilizce: anode,
Almanca: Anode.
Artı uç.
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan iletken uçlardan artı yüklü olanı.
Elektrikle ayrışım olayında ve pillerde, yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu elektrot.
Elektrikle ayrışımda anotun imi artı, katotun imi eksidir. Bu nedenle yalnızca elektrikle ayrışım olayında artı uç da denebilir.
Elektrikli temizleme, parlatma ve kaplama işlemlerindeki artı elektrot, artı uç diye de bilinir.
Bir elektrik devresinde negatif yükleri çeken pozitif elektrot röntgen tüpü içindeki (+) kutup.
Elektroliz işlemlerinde ve pillerde yükseltgenme tepkimesinin oluştuğu artı yüklü elektrot.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ