Doğu Roma İmparatorluğu içinde yaşayan, Roma yurttaşı haklarına sahip olan halk...

Rum,
Urum.
Romalı.
Arapça: Rum,
Yunanca: romios. 
Doğu Romalı.

Doğu Roma İmparatorluğu içinde yaşayan, Roma yurttaşı haklarına sahip olan halk.
Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde yaşamış ve Roma yurttaşı haklarına sahip olmuş halk veya kişi.
Yunanistan dışında Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimseleri ifade etmek için kullanılmıştır.
Yunan asıllı kimselere verilen isim.
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse.
Rum sözcüğü Helen kökenli Rumları kapsamaktadır.
Rum kelimesi din ya da mezhep anlamında değildir. Ancak Rumların tamamına yakını Doğu Ortodoks Kilisesi mensubudur. Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Hellen soyundan gelme halk.

Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde oturanlara verilen isim.
Tarihte Doğu Roma İmparatorluğu'nu oluşturan 6. yüzyıla kadar Latince konuşan ve 6. yüzyıldan sonra Yunanca konuşan kimselere Müslüman ülkelerde Rum denirdi. Günümüzde Rumların büyük kısmı Kıbrıs' ta yaşamaktadır.

Rum sözcüğünün başka anlamları:
Alkollü içki, rom.
Şeker kamışından hazırlanan bir içki, romantika.
Eskiden, Anadolu.
Osmanlı Devleti ve Arabistan harici yerler.
Karagöz oyununda, Meyhaneci, doktor ya da terzi tipi.Komik.
Tuhaf.
Garip.
Acayip, şaşırtıcı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ