Dernekevi...

Lokal,
Dernekevi.
Dernek evi
Kulüp, dernek.
Fransızca local.
İngilizce: local
Bir dernek ya da kuruluşun üyelerinin buluşmaları için ayrılmış yer.
Bir kuruluşa mensup kimselerin toplanmasına, buluşup oturmasına ayrılmış yer.

Lokal sözcüğünün diğer anlamları;
Müzikli eğlencelerin yapıldığı yer.
Müzikli eğlencelerin yapıldığı yer, gece kulübü.
Odaksal.
Yöresel.
Yerel.
Mahalli,
Mevzii, lokal.

Belli bir yer, yerel.
Belirli bir bölge içi.
Belli bir yere ait, yerel, mahali.
Belli bir bölgeyi içine alan, yaygın olmayan, sınırlı, bölgesel, yerel.
Sınırlı bir yerle ilgili olan, yerel, mevzii.
Vücudun sınırlı bir bölgesine ait, mevzii.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ