Dayanan, yaslanan...

Müstenit,
(mustenid)
Eski dilde, müstenit.
Arapça müstenit, mustenid, (ﻣﺴﺘﻨﺪ).
Arapça, dayanmak anlamına gelen istinad sözcüğünden türetilmiştir.
Dayanan, yaslanan, bir şey üzerine kurulmuş olan, istinat eden.
Dayanan, yaslanan.
Bir şeye dayanan. 
Bir şeyin üzerine koyulmuş.
İstinad eden, dayanan, güvenen.
Bir delili, şahidi olan.
Dayanan, destek alan.
Dayanan, yaslanan
Dayalı, dayanmış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ