Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse ...

Tüketici,
Müstehlik, 
Üretici karşıtı.
Arapça: müstehlik.
İngilizce: consumers.
Fransızca: consommateur.
Almanca: Konsument,
Arapça müstehlik, yok etmek, tüketmek anlamındaki istihlak kelimesinden türetilmiştir.
İstihlak eden, satın aldığı şeyi bizzat kullanıp sarfeden, harcayan. 
Tüketici.
Mal ve özdekleri, yiyeceği kullanan, tüketen kişi.
Helak eden.
Bitiren, mahveden.
İstihlak eden, tüketici.
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı.
Mal ve hizmetleri doğrudan doğruya kullanarak gereksinimlerini karşılayan iktisadi karar birimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ