Bostanda yapılan bekçi kulübesi...

Güme,

Gümele.
Gömele.
Bulgarca, gjume.
Bostanda yapılan bekçi kulübesi.
Halk ağzında Avcı kulübesi.
Basit avcı kulübesi, güme.
Bekçi kulübesi.

Avcı kulübesi.
Bostanda yapılan bekçi kulübesi
Yeni doğan hayvanların konulduğu bölüm.
Bağ ve bostana yapılmış olan basit bekçi kulübesi.
Bağ ve bostanlarda yapılan küçük, basit, çerden çöpten kulübe.
Bağ ve bostana yapılan basit bekçi kulübesi.
Ağızlarda küme biçimi de kullanılır.
Küme, Köme.
Kulübe.

Güme sözcüğünün diğer anlamları;
Ahır,
Samanlık.
Cevizli sucuk.
İçine ceviz, fındık gibi meyveler ezilerek konulan hamur işi yemek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ