Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para...

Burs,
Öğrenimlik.
Öğrenmelik.
Fransızca: bourse.
İngilizce: scholarship, bursary, 
Rusça: stipendiya
Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca ödenen aylık para.
Kimi öğrencilere orta ya da yüksek öğrenimlerini sürdürebilmeleri için, belli bir süre devlet ya da özel kuruluşlarca ödenen aylık para.
Devlet veya bazı müessese yahut şahıslarca tahsil veya ilmi tetkik için gerekli masraflara kullanmak üzere verilen para.
Bir kimseye öğrenim, araştırma vb. masrafları karşılığı olarak devlet veya özel kuruluşlar tarafından verilen aylık yardım parası.
Genellikle bir konunun öğrencilerine belli bir süre ile verilen aylık.
Bir öğrencinin öğrenimini yapması veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca, ödenen aylık para.
Bu amaçla vakfedilmiş paranın veya malın geliri.

Yörelerimizde halk arasında burs sözcüğünün diğer anlamları;
Sis.

Bürs: 
Ardıç ağacının meyvesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ