Bir konfederasyon üyesi...

Federe,
Birlikteş.
Fransızca Federe.
İngilizce: Federate.
Bir konfederasyonun üyesi.
Bir federasyona bağlı olan.
Bir konfederasyonun üyesi, federe.
Bir devletler federasyonuna bağlı olan (devlet).
Federal.
Federative.
Federe devlet.
Federation(Federasyon).
Bir federasyona bağlı olan. 
Bir konfederasyonun üyesi.

Federasyon veya federal devlet, coğrafi yapılarına göre oluşmuş birden fazla devletin kendi istekleriyle bir araya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün, kendisini oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, yine aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları ile oluşan topluluk. Federal devlet; bu anlamda iç yapıları itibarıyla özerk olan devletlerin (federe devlet) oluşturduğu siyasi bir birliktir. 

Kuruluş biçimleri:
Birleşme yoluyla federalizm.
Ayrılma yoluyla federalizm.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ