Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi...

Skala,
Iskala,
Gam,
Eski dilde, gam.
İtalyanca: scala
Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi.
Ölçü aygıtlarında gösterge çizelgesi,
Gösterge çizelgesi.
Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi.
Bir çizgi boyunca belli bir kurala göre ölçme veya hesaplamaya yarayacak şekilde konmuş işaretler.
Bir müzik yapıtında kullanılmaya elverişli tüm seslerin oluşturduğu dizi,
Bir bestede kullanılabilecek aynı türden sesler kümesi.

Başka anlamları;
Siirt yöresine özgü, üzüm şırasının kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı,
Valslı değirmenlerde unun incecik derecesini ayarlayan parça.
Kaya.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ