Ayakkabıların altına çakılan demir...

Nalça,
Kabara,
Ayakkabıların altına çakılan, iri başlı demir çivi.
Nalça, Nalçe;
Arapça, Farsça: ( نعلچه ).
İngilizce: godron, 
Fransızca: godron, 
Almanca: Rundfalte, Buckel

Ayakkabıların altına çakılan demir.
Yarımay biçiminde ayakkabı ökçe demiri.
Yemeni, çizme gibi ayakkabılara vurulan hafif demir parçaları.
Ayakkabı tabanının eskimesini önlemek amacıyla, bu kısma çakılan iri başlı özel çivi.
Dayanıklılık sağlamak amacıyla, ayakkabıların altına çakılan, yassı ve iri başlı demir çivi.
Nalıncı çivisi.

Kabara sözcüğünün diğer anlamları;
Geniş, yuvarlak veya köşeli başlı çivi.
Süs olarak odaların ahşap bölümlerine, türlü biçimler yapmak için çakılan iri başlı, sarı çivi.
Eskiden süsleme maksadıyle sandık, dolap vb. şeylere, odaların ahşap kısımlarına türlü şekillerde çakılan iri başlı yaldızlı veya gümüş çivi.
Mobilyalarda deri ya da kumaşı ahşaba tutturmak için kullanılan iri, yarım yuvarlak başlı demir çivi.
Kumaş kaplı mobilyanın kenarındaki şeridin üzerine çakılan süslü çivi.
Seyrek sakallı adam.
Bilezik.
Küçük nal.
Nal.
Küçük ambar.
Yel, gaz.
Toz.
Kıvrık tüylü bir cins tavuk.
Atın ön bacaklarındaki şişkinik.
Karada yaşayan kurbağa.
Uzun bacaklı bir çeşit kurbağa.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ