Anladığı halde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü...

Vurdumduymaz.
Anlayışsız,
Önemsememe.
Umursamaz,
Aldırmaz,
Duygusuz kimse,
Duvar yüzlü.
Kaba, anlayışsız, vurdumduymaz.
Adam sendecilik.
Enez,
Hantal, vurdumduymaz.
Gamsız.
Heyecansız,
Tasasız.
Hiçbir şeye aldırış etmeyen, anladığı halde kulak asmayan, umursamayan, duygusuz.
Anladığı halde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz, duvar yüzlü.
Önemsememe, vurdumduymaz davranışlar içinde olma işi.

Yerünmes; 
Hamarat, çalışkan, vurdumduymaz.

Aymaz; 
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen (kimse), gözü bağlı, gafil, bilgisiz.
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ