Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse...

Kethüda.
Kahya,
Farsça: kedhuda.
engin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kahya.

Eskiden büyük devlet adamlarının, zenginlerin işlerini gören kimse, kahya.
Sanat ve meslek erbabının işlerine bakmak üzere esnaf arasından seçilip hükumetçe tayin edilen kimse, kahya.
Osmanlılar’ da sadrazamın yardımcısı, devletin iç işlerine bakan kimse.
Yeniçeri ağasının yardımcısı durumunda olan yeniçeri zabiti. 
Yeniçeri ocağında, yeniçeri ağasından sonra gelen en yüksek makamdaki subay

Üst düzey yetkililerin vekil ve yardımcılarına verilen san.
Zengin kimselerin ve devlet büyüklerinin buyruğunda çalışan, onların birtakım işlerini gören kimse, kahya.
Kahya, yardımcı, üst düzey devlet görevlilerinin yardımcısı, saray hizmetinde çalışan belirli esnaf (Arabacılar, şamdancılar, kilerciler vs.) gruplarının başı olan kişi

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ