Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan...

Latif,
Arapça: latif.
Arapça, lutf, letafet kelimesinden türetilmiştir.
Zevk ve ruh okşayıcı ince bir güzelliğe sahip olan, hoş, nazik, yumuşak.
Maddeyle değil ruhla ilgili, gözle görülebilecek maddî bir varlığı olmayan.
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.
Mülayim.
Yumuşak.
Nazik.
Mütenasip.
Güzel.
Şirin.
Küçük ve hoşa giden.
Cisimle alakası olmayan.
Göze görünmeyen.
Çok lutf edici.
Karşıtı: Kesif.

Latif sözcüğünün başka anlamları:
Tuhaf, şaka, acaib.
Latife.
Derin, gizli.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ