Ücret...

Ecir, 
Ecr,
Arapça: ecir, ecr (ﺍﺟﺮ).
Ücret,
Bir iş karşılığında verilen ücret.
Ücret karşılığı çalışan kimse.
Ücretle çalışan, nefsini kiraya veren. 
Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 
Gündelikçi.
İşçi; kendisini kiraya veren kimse.

Ecir sözcüğünün diğer anlamları;
Bereket,
Aziz,
Aziz, sevgili.
Emeci,
Eski dilde, Sevap.
Sevap, Ücret, Mukabil.
Manevi karşılık, sevap.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ