Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo...

Dok,
İngilizce dock.
Fransızca dock. 
Gemi tamir veya inşasında kullanılan üstü örtülü havuz.
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz.
Dok, gemileri kıyıya çekerek çoğunlukla su ile olan bağlantısını kesip bu sayede gemi gövdesinde tamir yapılmasına imkan sağlayan tesislerdir. Doklar genellikle Tersaneler tarafından işletiliyor. 

Gemilerin yükleme ve boşaltma yapması için rıhtımlarla çevrili havuza verilen ad.
Ticaret mallarını saklamak için rıhtımda yapılan büyük depo.
Ticari eşya için rıhtımlarda yapılan büyük depo.
Denizcilikte; gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz, tersane.

Bilişim sektöründe; çizgesel kullanıcı arayüzünde uygulamaları başlatmak için kullanılan tabla.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ