Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer)...

Ilıman,
Ilık, ılıkça.
Ilman.
Ilık.
Mutedil
Yumuşak.
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer).
Yunanca: liman kelimesinin ağızlarda aldığı ili-man şeklinden türetilmiştir.
Eski Türkçe ve halk ağzında Ilık, ılıkça, mutedil.
Rumca liman’ ın halk ağzında aldığı şekildir. İliman sözcüğü Türkçeye ılıman olarak geçmiş.
Liman yatışmış, dalgasız, sakin deniz, sakin hava olarak geçmiştir.

Ilıman sözcüğünün yörelerimize göre diğer anlamları;
Kaynak (Kastamonu yöresinde halk dilinde)
Suyun çağlamayan yeri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ