Namazda bir kıyam, bir rüku ve iki secdeden oluşan bölüm...

Rekat,
Arapça rekat, (ﺭﻛﻌﺖ).
Arapça, rüku etmek, namaz kılmak anlamındaki ruku, kelimesinden türetilmiş.
Namazda kıyam, rüku ve iki defa secdeden meydana gelen bölüm.
Namazda bir kıyam, bir rüku ve iki secdeden oluşan bölüm.
Rakatün, 
Rekateyn; İki rekat.
Namazda bir kıyam (ayakta durma), bir rüku (ayaktayken eğilme) ve iki secdeden (yere kapanma) oluşan bölüm.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ