Mezbaha...

Kanara,
Ganare,
Salhane.
Kesimevi.
Kesimhane.
Kinnare,
Arapça kinnare,
Mezbaha,
Arapça mezbaha, (ﻣﺬﺑﺤﻪ).
İngilizce: slaughter house.
Arapça zebh kelimesinden hayvanı boğazlamak, kesmek anlamındaki mezbah sözcüğünden türetilmiştir.
Kasaplık hayvanların kesildiği yer.
Hayvanların etleri için kesildikleri yerler,
Hayvan kesilen yer, mezbaha.
Et kesilip satılan yer, kasaphAne, kanara.
Hayvanı boğazlamak, kesmek.
Hayvanları kesecek yer.
Hayvan kesim yeri.
Hayvan satılan ve kesilen yer, mezbaha.

Kanara sözcüğünün diğer anlamları:
Et çengeli,
Üç çatallı kasap çengeli.
Kayalık, dik yamaç.
Başıboş ve obur köpek.
Obur (köpek vb. hayvan için).
Doymak bilmeyen, obur (insan ya da hayvan).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ