Linoleik asit...

LTA,
Linoleik asit,
Linoleik asit, organik bir bileşiktir. 
COOH(CH2)7CH=CHCH2CH= CH(CH2)4CH3
Her iki alken grubu da cis'tir. 
Bazen 18:2 (n-6) veya 18:2 cis-9,12 olarak da ifade edilir.

Linoleat, bu yağ asidinin tuzları veya esterlerine verilen isimdir.
Linoleik sözcüğü, ilk olarak keten tohumu yağından izole edilmiş olmasına istinaden, Latince linum (keten) ve oleum (yağ) sözcüklerinden türetilmiştir.

Linoleik asit, cilt üzerindeki faydalı özelliklerinden dolayı güzellik ürünleri endüstrisinde daha popüler kullanılır hale gelmiştir. Araştırmalar, cilde topikal olarak uygulandığında linoleik asidin antienflamatuar, akne azaltıcı, cildi aydınlatıcı ve nem tutucu özelliklerivardır.

Kaynak: https://tr.wikipedia.org

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ