Kişinin iç dünyası yönünden, manevi bakımdan, maddeten karşıtı ...

Manen,
Ruhi moral.
Arapça manen, (ﻣﻌﻨﺎً).
Manaca.
Mana cihetiyle. 
Ruhca. 
Esasca. 
Batınen. 
İç varlık bakımından.
Gönülden. 
Mana olarak.
İçsel olarak
Karşıtı: Lafzen.
Karşıtı: Maddeten.

Mana cihetiyle. 
Manevi olarak.
Manaca, anlamca, mana yolu ile.
Tinsel bakımdan, tinsel yönden.
Manevi yönden, ruhi bakımdan. 
Mana yönünden, manaca, delalet ettiği mana bakımından. 
Kişinin iç dünyası yönünden, manevi bakımdan, maddeten karşıtı.
Kişinin iç dünyası yönünden, manevi bakımdan, maddeten karşıtı.
İç varlık bakımından, manevi yönden, maddeten karşıtı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ