İnşaatlarda kullanılan yük asansörü...

Anavador,
İnşaatlarda üst katlara malzeme çıkarmak için kullanılan alet.
İnşaatlarda kullanılan yük asansörü.
İnşaat Yük Asansörü.
Harç yoğurma makinesi.
Anavador: 
İnşaatlarda, yüklerin bir kafes veya platform içerisinde düşey doğrultuda taşınması için kullanılan ve elektrik veya dizel motorla çalışan kaldırma makinası.

ANAVADOR

İnşaat işlerinde kullanılan yük asansörleri (anavadorlar) inşaatın üzerine veya özel yapılmış sağlam bir iskele üzerine, emniyetli bir şekilde tutturulup sabitleştirilmelidir. Böyle bir inşaat yük asansörünün (anavador) bütün kısımları, sağlam bir malzemeden, yeterli dayanıklıkta olmalı ve uygun durumda idame ettirilmelidir. Bir inşaat yük asansörünün (anavador) kurulması, desteklenmesi ve sabitleştirilmesi, yetkili bir şahsın direkt nezareti altında yapılmalıdır. İnşaat yük asansörü (anavador) etrafı, asansörün kurulmuş olduğu zeminden itibaren en az 2 metre yüksekliğe kadar perdelenmek suretiyle kapatılmış olmalıdır. Ancak işin yürütülmesi açısından bir zorunluluk olması durumunda, bu yükseklik 90 cm.’ ye kadar indirilebilir.

İnşaat yük asansörünün (anavador) halat veya bağlantılarında bir arıza olması ve asansör platform veya kafesinin kontrolsuz bir şekilde hızla düşmeye başlaması halinde, asansörün hareketini otomatik olarak durduracak etkili bir durdurma tertibatı olmalıdır.

Yüksekliği tabandan itibaren 2 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremit döşeyicilerine, oluk,su deposu, kule yapımında çalışanlara, asma yapı iskelesinde çalışanlara, üst katlara kurulup harç v.b. malzeme çekmek için kullanılan vinçleri (gırgır vinç) çalıştıranlar ile inşaat yük asansörlerini (anavadorlar) çalıştıranlara, uygun emniyet kemerleri verilmeli ve işçilerin bu kemerleri kulanmaları sağlanmalıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ