Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan, yağız (at)...

Doru,
Yağız,
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan, yağız (at).  
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at).
Kızıla çalan siyah tüyleri olan (at).
Kızıl (at donu).
Bir at cinsi.

Doru renk: 
Vücut kırmızı tüylerle örtülüdür. Bacak, yele ve kuyruk sonlarında siyah veya koyu renkli olan atlara doru atlar denir.

Doru At Çeşitleri:
Açık Doru: Kıllar tarçın rengini andırır.
Doru: Bacak bitimleri ve kuyruk bitim yerlerinin siyah olması ile ayrışırlar.
Koyu Doru: Kıllar esmer kırmızı renkte olarak bilinirler.
Kestane Doru: Ağızlarının ve böğürlerinin çevresi esmer sarımtırak renk olması ile tanınırlar.
Yanık Kestane Doru: Güneşte kızılımtırak bir renk ortaya çıkaran at türüdür.

Atın rengine don adı verilir. Başlıca at donları yağız (kara), al (kızıl-kahve, kırmızıya çalan at kestanesi rengi), beyaz, doru, kula, kır, boz ve ahreçtir. 

At (Equus caballus);
Tek toynaklılar takımından, Atgiller (Equidae) familyasına ait otobur bir toynaklı memelidir. 
Evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında Mustang ve Altay dağlarının her iki yanındaki açık arazilerde Prezewalski denen yabani atlar sürüler halinde yaşar. En meşhur at türleri Arap, İngiliz, Ahal Teke, Rahvan (Türk) ve Midillidir.

Erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, yumurtaları çıkarılmış, iğdiş edilmiş olana da beygir denir. Hepsi otla beslenir. Geviş getirmezler. Memeleri kasık bölgesindedir. Toynak denilen, üçüncü parmakları geniş bir tırnakla çevrilidir. Atların insanlardan 18 tane fazla kemiği vardır.

Doru sözcüğünün başka anlamları;
Fasulye, bakla türü sebzeler
Birdenbire, ansızın.
Doruk
Tepe, en yüksek yer, uç.
Çam, ardıç, katran, köknar fidanı.
Sağa sola bakmadan anlamında.
Doğru, gerçek sahih.
Doğru.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ