Gelir, kazanç...

Hasılat,
Semere, 
Mahsul.
Ürün.
İrad.
Kâr.
Gelir, kazanç.
İngilizce: revenue.
Arapça hasılat, (ﺣﺎﺻﻼﺕ).
Arapça hasile, kelimesinin çoğulu hasılat.
Bir işten, bir yerden elde edilen gelir, semere, mahsul.
Bir üretim etkinliği sonunda yaratılan malların parasal değerleri. 
Elde edilenler. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ