Eskiden on para değerindeki sikke...

Metelik,
Fransızca metallique.
Yunanca metallique.
İngilizce penny.
Çeyrek kuruş,
On para,
Çok az (para).
Çok az para.
Çeyrek kuruş, on para değerinde demir para.
Eskiden on para değerindeki sikke.
On para değerinde olan madeni para.
Madenden yapılmış, madeni para. 
On para değerinde olan sikke.
Düşük ayarlı gümüş.

Osmanlı parası.
Osmanlı İmparatorluğunda çeyrek kuruş, on para değerinde demir para.
En küçük para birimi.
Osmanlı Devleti’nde 1828 yılında tedavüle sürülen, değeri beş kuruştan başlayıp iki buçuk kuruş, bir kuruş, yirmi para ve nihayet on para olan akçedir.

Hiçbir değeri olmayan şeyler veya değersiz kimseler için metelik etmez denir.
Parasız, yoksul, züğürt kişilere de meteliksiz tabir edilir.

Maraş yöresinde halk dilinde metelik;
Yemeniye benzer bir çeşit ayakkabı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ