Çok gerekli, vazgeçilmez...

Elzem,
Lüzum.
En lüzumlu.
Eski dilde elzem.
Arapça elzem, (ﺍﻟﺰﻡ).
Arapça, gerekmek, lazım gelmek anlamındaki lüzum' dan türetilmiştir.
Çok gerekli, vazgeçilmez.
Daha lazım. 
Çok lazım. 
Ziyade mucib.
Çok (daha, en, pek) lüzumlu.
Daha gerekli.
Küçük parmaklı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ