Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse...

Vasi.
Koruman.
Arapça: vasi.
İngilizce: guardian.
Arapça vasі, vesayet’ten türetilmiş.
Bir yetimin ya da akılca hasta birinin malını yöneten kimse.
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten, memur edilen kimse.
Ölen bir kimsenin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kimse.
Kendi malını idare edemeyecek durumda olan akılca hasta veya zayıf bir kimsenin, bir yetimin, küçük bir çocuğun malını yöneten kimse.
Koruman; 
Yasanın öngördüğü durumlarda, küçüklük ve hacir nedeniyle, bu tür kişilerin yararlarını korumak üzere, sulh yargıcı tarafından atanan kanuni temsilci.

Eski dilde;
Engin.
Geniş, enli. 
Bol. 
Meydanlı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ