Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin...

Lesepase,
Fransızca: laissez-passer.
İngilizce: lesepase.
Bir sınırdan geçebilmek için verilen yazılı izin.
Yazılı izni gösteren belge.
Sınırdan geçiş belgesi.
Kimlik belgesi.
Giriş izni.
Geçiş belgesi.
Vesika.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ