Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı...

Anatomi,
Teşrih,
İngilizce: anatomy, 
Fransızca: anatomie, 
Almanca: anatomie
Latince: anatomie.
Beden yapısı, gövde yapısı.
Vücut yapısı.
Gövde yapısı.
Beden yapısı, gövde yapısı, teşrih.
Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim.
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını, şeklini ve bu yapıyı meydana getiren organların birbiriyle olan ilgisini ve bağlarını inceleyen ilim, teşrih.
Bir cesedi kesip parçalara ayırarak incelemek.

Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. 
Organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim. 
Canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen ilim dalı. 
Biyolojinin canlıların iç yapıları ile uğraşan dalı, yapı bilimi.
Herhangi bir organizmanın yapısı.
Resim ve heykelde vücut yapısı.
Bir kitap veya ibareyi anlaşılır şekilde açıklamak, tafsilat vermek. 
İnceden inceye didikleyip araştırmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ