Basamak...

Seki,
Eski Türkçede, sekü.
Halk ağzında sekmeç ve sekmen de denir.
Basak (Halk dilinde).
Basamak, 
Merdiven. 
Taraça, Teras,
Doğal set.
Bank, bench.
Merdiven, el merdiveni, merdiven basamağı, iskele.
Daha çok deniz, göl ve akarsu kıyılarındaki yamaçlarda görülen basamak şeklindeki set, teras.
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirine belirli aralıkları olan düz yüzeylerden her biri.
Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yer yüzü şekli, set taraça, teras.

Seki sözcüğünün başka anlamları:
Oda vb. yerlerin bir kısmında bulunan zeminden yüksek döşeme.
Sütun ayaklığı, kürsü taşı.
Kısa ayaklı arkalıksız iskemle.
Sedir, kerevet.
Rütbe, derece.
Derece, aşama, kerte, evre.
Ev, kahve vb. yerlerin önlerine, havuz kenarlarına taş veya topraktan yapılan peyke şeklinde oturacak yer.
Dere, çaydan geçmek için suyun içine konulmuş taşlar.
Tuluma peynir basmak için kullanılan sopa.
Atın ayağındaki beyaz nişana da bu ad verilir.
Toprak üstündeki yükseklik.
Oturulacak sedir biçiminde taş veya set.
Toprak ve zemin üzerinde doğal set.
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set.
Odanın bir başından bir başına uzanan, yatılacak ve oturulacak yer.
Topraktan yapılmış divan.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ