Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim ...

Balistik,
Fransızca balistique.
İngilizce: ballistic.
Yunanca, balistik; 
Mermi vb.nin hareketini inceleyen bilim dalı.
Merminin ateşlendikten sonra hedefe varıncaya kadar uğradığı tesirleri tedkik edip inceleyen ilim dalı.
Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim.
Mermi çekirdeği üzerindeki fiziksel değişimleri inceleyerek merminin çıktığı silahın tanımlanmasını sağlayan işlem.
Mermi atma tekniğiyle ilgili.

Uzaya fırlatılan cisimlerin, özellikle mermilerin iç ve dış devinimlerini ve hedef üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.

Balistik üç bölüme ayrılır:
  1. İç balistik; Mermi veya füzenin, silahta veya tesir sahasındaki hareketini inceleR.
  2. Dış balistik; Uçuş sırasındaki hareketini araştırır.
  3. Terminal balistik; Hedefteki etkileri inceler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ