Amca ...

Emmi,
Amca,
İngilizce: uncle.
Babanın kardeşi.
Halk ağzında, emmi.
Arapça amca anlamındaki amm kelimesinden türetilmiştir.
Ammi sözünün halk ağzındaki söylenişi; emmi.

Emi.
Amma, fakat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ