"Yurttan Sesler" Topluluğu korosu ile tanınmış, Türk folklorcusu, halk müziği sanatçısı ve derleyicisi...

Muzaffer Sarısözen,
Asıl adı; Muzaffereddin Mazhar,
Muzaffereddin, Muzaffer Sözen.
(D. 1899, Sivas - Ö. 4 Ocak 1963, Ankara),
Türk folklorcusu, Folklor derlemecisi, müzisyen.
Türk halk müziği sanatçısı ve derleyicisidir.
1899 yılında Sivas' ta doğdu. Babası Nakşibendi şeyhi Hüseyin Hüsnü Efendi, annesi Zeliha Hanım’ dır. İlkokulu Sivas’ ta okudu. 

Sivas Lisesinin 8. sınıfındayken Çanakkale Savaşına katıldı. Öğrenimini tamamlayamadı. 1922 ılında savaştan sonra Sivas’ ta Türkçe ve müzik öğretmenliği yaptı. Sivas Valiliği tarafından 1925 yılında Darülelhan (Konservatuvar)’ da keman eğitimi alması için İstanbul’ a gönderildi. Öğrenimini tamamladıktan sonra Sivas’ a dönerek çeşitli okullarda müzik öğretmenliği yaptı.

1937 yılında Ankara Devlet Konservatuarı adına derleme yapmak üzere Sivas’a gitti.
1938 yılında Konservatuar’ da Folklor Arşivi şefliğine getirildi.
1940 yılında Ankara Radyosu, Yurttan Sesler Topluluğu korosunu kurdu ve yönetti.
1953 yılında İzmir Radyosu, Yurttan Sesler Topluluğu korosunu kurdu.
1954 yılında İstanbul Radyosu, Yurttan Sesler Topluluğu korosunu kurdu.

Makalelerini; Duygu ve düşünce, Çorumlu, Ülkü, Radyo, Güzel Sanatlar, Köy Postası, Türk Folklor Araştırmaları dergileri ve Ulus gazetesinde yayımladı. Halk türkülerinin derlenmesi sırasında yaklaşık 9000 türküyü el yazısı ile fişlere aktardı. Sarısözen, ilk Türk Halk Müziği toplu çalışmalarına başladığı yıllarda bağlamaların ses perdelerinin eşit olmasını sağlamaya çalışıp, koma seslere ayrı numara verdi.

1949-1950 yıllarında İtalya ve İspanya’ da yapılan halk oyunları şenliklerine Türkiye’ den ilk kez halk oyunları ekipleri Sarısözen’ in başkanlığında gönderildi ve büyük başarı sağladı.

4 Ocak 1963 tarihinde Ankara' da öldü. Ankara Cebeci Asri Mazarlığına defnedildi.

Eserleri:
Seçme Köy Türküleri,
Yurttan Sesler,
Türk Halk Musikisi Usulleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ