Yer adı bilimi...

Toponimi,
Yer ismi.
Fransızca: toponymie.
İngilizce: toponymy.
Yunanca: toposonoma.
Yer adı bilimi.
Yer isimlerinin orijinlerinin, anlamlarının, kullanımlarının ve tiplendirmesinin bilimsel araştırmasıdır.
Toponimi, her türlü adın bilmi olan onomastik bilminin bir alt dalıdır. Bu konu ile uğraşanlara da toponimist denir. 

Toponim, herhangi bir coğrafi özelliğin özel adı için kullanılan genel bir terimdir.
Yer adları iki ana gruba ayrılabilir:
Jeonimler - Dünya gezegenindeki tüm coğrafi özelliklerin özel adları.
Kozmonimler - Dünya dışındaki kozmografik özelliklerin özel isimleri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ